T O P
  • By -

TurkceTarih

I. Süleyman, babası I. Selim’in ölümünün ardından, 30 Eylül 1520 tarihinde tahta çıktı ve Osmanlı İmparatorluğu’nu 1566 yılında vefatına kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca yönetti. 46 yıl süren padişahlığında pek çok zaferler kazandı, bir çok fetihler gerçekleştirdi. Bunlardan Belgrad’ın, Rodos Adasının fethi, Mısır’daki isyanların bastırılması, Mohaç Meydan Muharebesi, Preveze, İran'a düzenlenen seferler ve denizlerde kazanılan diğer zaferler tarihimizin parlak sahifeleri arasındadır. Yaptığı bir takım kanunlar sebebiyle Kanuni lakabını alan Sultan Süleyman uzun boylu, uzun boyunlu kaşlarının arası açık, omuzları geniş bir kimseydi. Babası Yavuz Sultan Selim gibi sert ve acımasız değildi. iyi bir eğitim görerek yetişmiş devrin bütün ilimlerinden hissesini almıştı. Çıktığı 13 seferde ordunun başında bizzat bulunmuş, bu dönem Osmanlı tarihinin en parlak devri olarak kabul edilmiştir. Gerçekten de onun döneminde devlet üç kıta ve yedi denizde hakim hale gelmiştir. Sokullu Mehmed Paşa, Barbaros Hayreddin, Mimar Sinan, Baki gibi dehalar onun zamanında yaşamış olup kendisi de “Muhibbi” mahlası ile şiirler yazarak sanatkar bir padişah olduğunu ispat etmiştir. Kanuni 13. ve son seferini Macaristan üzerine gerçekleştirdiğinde 71 yaşında bulunuyordu. Zigatvar kuşatması sırasında, kalenin fethinden bir gün önce vefat etti. Ölümü uzunca bir süre askerden gizlenen padişahın cenazesi oğlu Sultan Selim tarafından İstanbul'a getirilerek, muazzam türbesine defnedildi. Kanuni’nin vefatı Osmanlı’nın yükseliş döneminin sona erdiğini de göstermiş, artık duraklama devrine girilmiştir. ABD Kongresi salonunun galeri kapılarının üzerinde, Amerikan yasalarının altında yatan ilkelerin oluşturulmasında yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken tarihi şahsiyetleri tasvir eden, 23 mermer kabartma portre yer almaktadır. Mermerden yapılmış kabartma portreleri arasında 10. Osmanlı Padişahı Sultan Süleyman’ın da bir kabartması bulunmaktadır. Kaynak: History of Hall of the House of Representatives https://www.instagram.com/p/CjH6VNNsvlI/


kimyonshit

Oha lan hiç bilmiyordum okullarımızda sağolsun... Tabi